Marka „ceMAX”

Grupa produktów zawierająca plastyfikatory do zapraw, grunty, uszczelniacze, impregnaty do drewna i inne.